Home

Welkom op de site van de Landseerclub Nederland (LCN). De LCN behartigt de belangen van het ras Landseer ECT. De vereniging is in 1980 opgericht als eerste, door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, erkende rasvereniging voor Landseers. Het doel van onze rasvereniging is vooral om fokkers en liefhebbers van de Landseer ECT tot elkaar te brengen.
——————————————————–

Kampioenschapsclubmatch

Veenendaal, 28 augustus 2021

Beste leden,

Helaas komen wij vandaag met een teleurstellende mededeling. Wegens te weinig inschrijvingen voor onze clubmatch van 11 september 2021, zijn wij helaas genoodzaakt deze te annuleren.

Wij hadden op meer response gerekend om er een leuke dag van te maken en wij hopen dan ook dat er volgend jaar meer deelnemers zijn die zich op willen geven om er een gezellige dag van te maken.

Nog een fijn weekend en hopelijk zien wij elkaar weer op een volgend evenement.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van LCN

Dispensatie Verenigingsfokreglement

Beste leden,

In verband met Covid-19 kunnen we helaas niet deelnemen aan tentoonstellingen of een KCM en is het op dit moment nog onduidelijk wanneer we weer kunnen gaan deelnemen. 

Hierdoor is het voor fokkers of reu-eigenaren op dit moment niet mogelijk om de benodigde kwalificaties te halen. Daarom heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 19 maart 2021 besloten dat we fokkers en reu-eigenaren de mogelijkheid willen bieden om dispensatie aan te vragen voor artikel 7.1 van het Verenigingsfokreglement indien zij willen gaan fokken, terwijl hun reu of teef nog niet juiste kwalificaties heeft.

Dispensatie is alleen mogelijk als de reu of teef aan alle gezondheidseisen voldoet en indien zij al wel  tweemaal hebben deelgenomen aan exterieur keuringen in de jeugdklas waarbij ze daar minimaal een “zeer goed” hebben behaald.  

Bovenstaande tijdelijke maatregel geldt enkel voor honden die geboren zijn na 16 maart 2018. Immers, tot 16 maart 2020 was het gewoon mogelijk om honden te kwalificeren op tentoonstellingen. Deze dispensatie duurt vooralsnog tot 1 oktober 2021.

Mocht u gebruik willen maken van de dispensatieregeling, dan kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar secretaris@landseerclub.nl.

Het bestuur.
——————————————————–

Nieuw bestuur

Op 16 januari jl. is tijdens de Bijzondere  Algemene  Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Er zijn nog twee bestuursfuncties vacant. Mocht u interesse hebben om een van de bestuursfuncties te vervullen dan kunt u contact opnemen met de nieuwe voorzitter. De contactgegevens van het nieuwe bestuur staan onder het kopje LCN > Bestuur. 

De BALV heeft voor het eerst in de geschiedenis van de LCN online plaatsgevonden. Hierin is het financieel jaarverslag vastgesteld en de notulen van de vergadering d.d. 29 februari 2020 goedgekeurd. Tevens heeft de kascommissie de vorige penningmeester decharge verleend. De contributie is ongewijzigd voor het jaar 2021.
——————————————————–