Gezondheid

Onderstaand treft u een aantal artikelen aan, grotendeels geschreven door vier dierenartsen van Dierenkliniek Lichtenvoorde. In elk artikel gaan zij in op door ons gekozen medische onderwerpen.

Wat is artrose?

Artrose

Artrose is een ziekte van het kraakbeen in de gewrichten. Daarbij gaat kraakbeen verloren. Er wordt meer kraakbeen afgebroken dan aangemaakt. En dat hele proces gaat gepaard met pijn. Klik hier voor het hele document.

Wat is Baarmoederontsteking?

BaarmoederontstekingEen pyometra of baarmoederontsteking is een bacteriële infectie van de baarmoeder. Dit komt vooral bij oudere teven voor, maar af en toe zien we het ook bij nog tamelijk jonge honden. Een baarmoederontsteking kan ontstaan na een loopsheid of na de bevalling van een nestje pups. Tenslotte kan het ook voorkomen na een afgebroken dracht. Klik hier voor het hele document.

Alle info over castratie & sterilisatie

castratie & sterilisatie
Castratie is het wegnemen van de primaire geslachtsorganen (testikels of eierstokken). Bij castratie denken we meestal aan de reu, maar in feite wordt een teef ook gecastreerd. Immers bij de “sterilisatie” worden de eierstokken verwijderd, en dan is het eigenlijk correcter om over castratie te spreken. Klik hier voor het hele document.

Alle info over chocolade vergiftiging

Het einde van het jaar nadert. Een tijd van gezellig samen zijn en lekker eten. Heerlijke geuren van hartig en zoet prikkelen onze neuzen. Maar niet alleen die van ons! Menig hondenneus wordt eveneens geprikkeld en gestimuleerd mee te snoepen. Echter niet altijd zonder gevaar! Klik hier voor het hele document.

Wat is Cystinurie?


Het woord “Cystinurie” betekent: cystine in de urine. Cystine bestaat uit 2 aminozuren cysteïne die aan elkaar gekoppeld zijn. Het is een bouwsteen van eiwitten. Het begrip “Cystinurie” staat voor problemen als gevolg van een veel te grote hoeveelheid cystine in de urine, waardoor nier- of blaasstenen gevormd kunnen worden. Klik hier voor het hele document.

Wat is Enostosis?

Enostosis is een veel voorkomende aandoening van de lange beenderen bij jonge honden van voornamelijk middelgrote en grote hondenrassen. Het wordt in de volksmond ook wel ‘groeipijn’ genoemd. De aandoening komt vier keer meer voor bij mannelijke dieren dan bij vrouwelijke dieren en openbaart zich meestal op een leeftijd van zes maanden tot twee jaar (mogelijk ook bij oudere honden, voornamelijk Duitse Herders, tot de leeftijd van vijf jaar). Klik hier voor het hele document.

Wat is epilepsie?


Het is een aanvalsgewijs optreden van abnormaal gedrag, vaak met krampen. Dergelijke aanvallen noemen we “toevallen”. De toevallen ontstaan doordat het evenwicht tussen stimulerende en remmende processen (electrische activiteit) in de hersenen is verstoord. Je zou kunnen spreken van een soort kortsluiting in de hersenen. Klik hier voor het hele document.

Alle info over Euthanasie

Van Dale: het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken. Bij dieren spreken we vaak van inslapen. Klik hier voor het hele document.

Alle info over evenwichtsproblemen


Het komt regelmatig voor dat oudere honden (> 10 jaar) te maken krijgen met evenwichtsproblemen, veroorzaakt door schade aan het evenwichtsorgaan (het vestibulaire systeem). We noemen dit dan het Geriatrisch Vestibulair Syndroom. Dit uit zich vaak in een scheve stand van de kop. De oorzaak van dit ziektebeeld is niet bekend (idiopathisch). Klik hier voor het hele document.

Alle info over gebitsverzorging

Het gebit van uw hond heeft regelmatige verzorging nodig, net als ons eigen gebit. Onze gezondheid zou snel achteruit gaan, als wij zouden stoppen met tandenpoetsen. Hetzelfde geldt voor uw hond. Regelmatig poetsen voorkomt tandplaque en tandsteen. Klik hier voor het hele document.

Wat is een hotspot?


Een hotspot heet officieel: een pyotraumatische dermatitis. Dat betekent: een huid-onsteking (dermatitis) met pus (pyo), als gevolg van een beschadiging (trauma). Klik hier voor het hele document.

Wat is maagtorsie?

Een maagtorsie is een draaiing van de maag over de lengtas. Een maagtorsie komt meestal voor samen met een maagdilatatie: dat is een abnormale uitzetting van de maag door gas, vocht en voedsel. Door de draaiing van de maag worden grote bloedvaten afgekneld en door stuwing van bloed treedt een enorme zwelling van de milt op. Klik hier voor het hele document.

Alle info over nierproblemen


Er zijn twee soorten nierfalen, acuut (dus plots ontstaan) of chronisch (langzaam , sluipend) ontstaan. Een nier bestaat uit duizenden niereenheden (nefronen). Elke nefron is te vergelijken met een gootsteenputje. Het putje is de glomerulus, hier stroomt het water (bloed) doorheen. De zwanenhals is de tubulus, hierin worden belangrijke stoffen heropgenomen en afvalstoffen uitgescheiden. De riolering wordt dan gevormd door het nierbekken. Klik hier voor het hele document.

Alle info over schijnzwangerschap

Vóór, tijdens en na de loopsheid zijn er stormachtige veranderingen in de hormoonhuishouding van de teef. De hormonen gieren door het lichaam. Alle teven maken aan het eind van de loopsheid een periode door die bekend staat als schijnzwangerschap of schijndracht. Maar dat kan zo mild verlopen dat het niet of nauwelijks wordt opgemerkt. Bij sommige teven daarentegen wordt het zeer duidelijk zichtbaar: zowel de buikomvang als de ontwikkeling van de melkklieren en zelfs het gedrag van de teef komt dan heel sterk overeen met de situatie bij een drachtige teef. Klik hier voor het hele document.

Wat is voedselallergie?


Voedselallergie is een ongewenste reactie van het lichaam op bepaalde bestanddelen in het voer, meestal de eiwitten in het voer. En we spreken van een allergie als het afweerapparaat de oorzaak is.  Klik hier voor het hele document.

Wat is Degeneratieve myelopathie?

Degeneratieve myelopathie (DM) is een fatale progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg bij honden, mogelijk vergelijkbaar met Amyotrofe laterale sclerose (ALS, Lou Gehrig’s disease) of multiple sclerose (MS) bij mensen, daarover bestaat verschil van mening. De mening van de meerderheid van de onderzoekers neigt naar ALS. Er is een DNAtest, maar mogelijk zijn er meer ras-afhankelijke soorten DM, hetgeen verder onderzoek wettigt. De ziekte wordt autosomaal recessief vererft. Klik hier voor het hele document.

De “dresscode” van honden


Mensen die een hond als huisgenoot kiezen, willen normaliter keuzes maken die zowel fysiek als mentaal ten goede komen aan de hond. De halsband geniet al heel lang grote populariteit en wordt veelal gebruikt tijdens het oefenen met of uitlaten van de hond. Is dit wel de beste keuze?  Klik hier voor het hele document.

Onnodige castratie/sterilisatie bij jonge honden

Dit artikel is een aantal jaren geleden door Marjolein Velleman geschreven voor de Nederlandse Teckelclub (NTC). Uiteraard gaat dit verhaal ook op voor onze Landseers en alle andere ras- en rasloze honden.

Naast de door haar beschreven effecten van castratie en sterilisatie bij (jonge) honden kan een castratie of sterilisatie ook van (negatieve) invloed zijn op het gedrag van een hond.