Dek- en geboorteaangifte(online)

Dekformulier

Gegevens Teef:

Gezondheid:

Gegevens reu:

Gezondheid:

De fokker wilt wel of geen vermelding op de website en in het clubblad.
Wel vermeldingGeen vermelding

(*) zijn verplichten velden

Geboorteformulier

Normale bevalling / keizersnede:
Normale bevallingKeizersnede

waarvan nu in leven:


De fokker wilt wel of geen vermelding op de website en in het clubblad.
Wel vermeldingGeen vermelding

Fokkers betalen € 25,- per jaar (naast de jaarlijkse contributie) voor een “fokkersmelding” op de LCN website. Dit is inclusief een vermelding op de fokkerslijst en de vermelding van 1 dekking/geboortebericht per jaar. Indien een fokker meerdere nesten per jaar op de LCN website gepubliceerd wil hebben volgt een afrekening van € 25,- per nest/vermelding aan het einde van het jaar.
De fokker/eigenaar dient minimaal een jaar lid te zijn van LCN en te voldoen aan het VerenigingsFokReglement (VFR).

Controlevraag* (Met het antwoord op deze twee vragen kunnen we de twee formulieren (dek- en geboorteformulier) koppelen)

(*) zijn verplichten velden

 

U dient het volledig ingevulde dek- en geboorteformulier, binnen 2 weken na dekking en geboorte, op te sturen.